Prispallen vid hkl spår 2014-05-04

Högre spår 14-05-04

Jonas Nordin & Söholm's Enya (Malinois) - 551,5 - uppflyttad

Anders Svensson & Seamist Snow-N-Ice (Collie) - 488,0p - godkänd