Här kommer det att läggas upp  

protokoll från styrelsemöten,  

medlemsmöten och årsmöte.

 

         Protokoll från 2015               

Styrelsemöte  16/3

Styrelsemöte 29/4

Styrelsemöte 26/5

Styrelsemöte 22/6

Styrelsemöte 17/8

Styrelsemöte 15/9

Styrelsemöte 26/10

 

Medlemsmöten 2015

Årsmötesprotokoll 

Medlemsmöte 8/4

Medlemsmöte 10/6

Medlemsmöte 14/10