Kontaktlista för styrelseledamöter och sektoransvariga 2018

Klicka på namnen För E-post!

 

Ordförande Malin Johansson                                                                           070-570 30 79
Vice ordförande Pia Järnkvist   0581-931 17
070-534 93 23
Sekreterare Elli Hammarström   070-5261472
Kassör Mikael Soreby
   070-2731022
Ledamot Lars Funck
  076-7813397
Ledamot Christer Wretlund   070-3833409
Ledamot Kent Karlsson
  070-373 46 27
Suppleant Henrik Karlsson   070-3324028
Suppleant Susanne Johansson    
       
Revisorer Kjell Fallberg   0587 921 24
  Bernt Eriksson   0581-406 45
Revisorsuppleanter  Kristina Blix    
       
Valberedning Lillemor Örtlund    ?
  Gunnel Rikse    0581-10244
  Petra Funck    070-5464824
       
Hemsideredaktör Malin Johansson   070-5703079 
       
Distriktsombud Bernt Eriksson   0581-406 45
  Gunnel Rikse   0581-102 44
       
Utbildningssektorn Kent Karlsson   070-3734627
       
Tjänstehundombud  Mikael Gilljam    072-2199199
       
Tävlingssektorn Pia Järnqvist   070-5349323
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson
  070-5703079
       
 RUS Mentalitet Stellan Guhrén   0581-15501
  Kent Karlsson   070-3734627
  Marie Sörensson   0581-630081
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson   070-5703079
       
Köket inköpsansvarig Petra Funck   070-5464824
       
Ungdomssektorn

vilande

   
       
Agilitysektorn      
Sammankallande Carin Pettersson carin.pettersson@outlook.com 073-0531960
  Susanne Nyberg susannenyberg@hotmail.se 070-6940055
  Therese Malm tessan88malm@hotmail.com 073-812 69 30
  Maria Lindberg
marialindberg43@hotmail.com 070-3100265
  Ellinor Sandin sandinellinor@gmail.com 073-0274627
       
       
Stugfogdar Kent Karlsson (sk)
  070-373 46 27
  Bernt Eriksson  

0581-406 45

  Christer Wretlund   076-7976715
Kontaktpersoner till avelsföreningar
Dobermann Malin Johansson   070-5703079
Riesenschnauzer Stellan Guhrén   070-663 61 40
Schäfer Ingrid Hansson   0581-101 94
Collie Ingmarie Toftler   0581-300 10
Hovawart Margareta Hedqvist   073-635 67 33