Kontaktlista för styrelseledamöter och sektoransvariga 2019

Klicka på namnen För E-post!

 

Ordförande Kent Karlsson                                                                           070-373 46 27
Vice ordförande Pia Järnkvist   0581-931 17
070-534 93 23
Sekreterare Christer Wretlund   070-3833409
Kassör Johanna Reidarsdotter    070-3609785
Ledamot Lars Funck
  076-7813397
Ledamot Henrik Karlsson   070-3324028
Ledamot Ellie Hammarström
   070-5261472
Suppleant Anette Wiklund    070-3432350
Suppleant Susanne Johansson    072-7300490
       
Revisorer Kjell Fallberg   0587 921 24
  Bernt Eriksson   0581-406 45
Revisorsuppleanter  Kristina Blix    
       
Valberedning Lillemor Örtlund    ?
  Yvonne wretlund    070-2526131
  Petra Funck    070-5464824
       
Hemsideredaktör Kent Karlsson   070-3734627
 Hemsideansvarig  Lars Funck    076-7813397
       
Distriktsombud Bernt Eriksson   0581-406 45
  Gunnel Rikse   0581-102 44
       
Utbildningssektorn Susanne Johansson   072-7300490
  Ellie Hammarström   070-5261472
       
Tjänstehundombud  Mikael Gilljam    072-2199199
       
Tävlingssektorn Pia Järnqvist   070-5349323
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson
  070-5703079
       
 RUS Mentalitet Stellan Guhrén   0581-15501
  Kent Karlsson   070-3734627
  Marie Sörensson   0581-630081
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson   070-5703079
       
Köket inköpsansvarig Vakant    
       
Ungdomssektorn

vilande

   
       
Agilitysektorn      
Sammankallande Carin Pettersson carin.pettersson@outlook.com 073-0531960
  Ellinor Sandin sandinellinor@gmail.com 073-0274627
  Maria Lindberg
marialindberg43@hotmail.com 070-3100265
  Annika Saarenpää  annikasaarenpaa@hotmail.com  073-6972775
       
       
Stugfogdar Kent Karlsson (sk)
  070-373 46 27
  Karl Nilsson  

073-6964701

Kontaktpersoner till avelsföreningar
Dobermann Malin Johansson   070-5703079
Riesenschnauzer Stellan Guhrén   070-663 61 40
Schäfer Ingrid Hansson   0581-101 94
Collie Ingmarie Toftler   0581-300 10
Hovawart Margareta Hedqvist   073-635 67 33