Kontaktlista för styrelseledamöter och sektoransvariga 2017

 

Ordförande Malin Johansson 070-570 30 79
Vice ordförande Pia Järnkvist 0581-931 17
070-534 93 23
Sekreterare Elli Hammarström 070-5261472
Kassör Ellinor Lindström
070-398 54 24
Ledamot Lars Funck
076-7813397
Ledamot Camilla Frisk 072-7171377
Ledamot Kent Karlsson
070-373 46 27
Suppleant Henrik Karlsson 070-3324028
Suppleant Christer Wretlund 070-3833409
     
Revisorer Kjell Fallberg 0587 921 24
  Bernt Eriksson 0581-406 45
Revisorsuppleanter  Kristina Blix  
     
Valberedning Lillemor Örtlund  ?
  Gunnel Rikse  0581-10244
  Petra Funck  070-5464824
     
Hemsideredaktör Malin Johansson 070-5703079 
     
Distriktsombud Bernt Eriksson 0581-406 45
  Gunnel Rikse 0581-102 44
     
Utbildningssektorn Kent Karlsson 070-3734627
     
Tjänstehundombud  Mikael Gilljam  072-2199199
     
Tävlingssektorn Pia Järnqvist 070-5349323
  Henrik Karlsson 0581-630081
  Malin Johansson
070-5703079
     
 RUS Mentalitet Stellan Guhrén 0581-15501
  Kent Karlsson 070-3734627
  Marie Sörensson 0581-630081
  Henrik Karlsson 0581-630081
  Malin Johansson 070-5703079
  Lena Larsson Syk 073-8194548
     
Köket inköpsansvarig Petra Funck 070-5464824
     
Ungdomssektorn

vilande

 
     
Agilitysektorn Susanne Nyberg (sk) 070-694 00 55
  Yvonne Johansson 073-047 99 04
  Therese Malm 073-812 69 30
  Annika Saarenpää
073-697 27 75
  Carin Pettersson 073-053 19 60
  Lotta Ekblom 070-243 98 59
     
Stugfogdar Kent Karlsson (sk)
070-373 46 27
  Bernt Eriksson

0581-406 45

  Christer Wretlund 076-7976715
Kontaktpersoner till avelsföreningar
Dobermann Malin Johansson 070-5703079
Riesenschnauzer Stellan Guhrén 070-663 61 40
Schäfer Ingrid Hansson 0581-101 94
Collie Ingmarie Toftler 0581-300 10
Hovawart Margareta Hedqvist 073-635 67 33