Protokoll fört vid medlemsmöte med tacos

på Lindesbergs Brukshundklubb 25/10 2023

 

  § 4:1 Mötet öppnades av ordförande Pia Järnkvist. 14 medlemmar närvarade och åt god tacos.

 § 4:2 Dagordningen godkändes. 

 § 4:3 Protokolljusterare blev Kent Karlsson. 

 § 4:4 Föregående protokoll lästes upp av ordföranden och lades till handlingarna. 

 § 4:5 Ekonomisk rapport. OBS! De som handlar på konto MÅSTE lämna in kvitton! Vi har bett om rabatt på svischen och i 1,5 år framåt behöver vi inte betala 2kr/svisch. På bankgirot har vi 239 934.60. 

 § 4:6 Inkomna/utgående skrivelser. SBK – Pressmeddelanden om avgående personal. Det blir en granskning av händelserna som förekommit. Läs mer på brukshundklubben.se. 

Utbildningar för instruktörer: 4 november Sök på Örebro bk, 11 november Inspirationsdag på Hallsbergs bk och 18-19 november Resursstarka hundar på Kumla Bk. 

 § 4:7 Rapporter: 

Agility – Nästa år blir det fokus på ”Blåbärstävlingar” för nybörjare. Troligen ingen officiell tävling. 

Bruks (Sök, Spår, Patrull, Specialsök och Rapport) - Nästa års tävlingar är inlämnade och godkända av distriktet. En patrulltävling är tillagd och blir 1 maj. Annars som förut. Anna-Greta Nordstedt har påbörjat utbildningen till specialsöksinstruktör och kommer att ha kurser med början i januari 2024. Vi ska ordna en utbildningsdag i rapport för distriktets instruktörer. 

Appelltävlingen gick bra och vi hade fyra hemmaekipage med varav Pia Gunnarsson vann med Duckobell´s Jilla (Lilly). Tvåa blev Marie Jonsson med Athena. Trea blev Gunilla Viberg med Hylteland´s Efra (Elsa) Alla tre uppflyttade! 

Nästa tävling är sök den 5 november då vi önskar många funktionärer. 

Rallylydnad – En prova på-dag och Tema Rallylydnad ska ordnas. Nästa års tävlingar 1 april och 13 juli är godkända av SBK. 

Nosework – 23/9 TSM1 gick galant och Pia Gunnarsson är nu godkänd som tävlingsledare. 

Tre Lindesbergsekipage av 11 tog Diplom på 100 poäng! Kajsa Olsson med Vilda, Pia Järnkvist med Akjas Xtra och Ann-Sofie Ekstrand med Vilja. Totalt deltog 47 ekipage. 

Träningstävlingar 1g/ månad fortgår. En prova på-dag och Tema Nosework ska ordnas. 

En nybörjarkurs är igång med fyra deltagare med Pia Gunnarsson som ledare. 

Rus (MH, MT) – Dubbel-MH den 9/9 och 7/10 gick bra. Tre hemmaekipage deltog som nu har känd mental status. Testledarutbildning kommer till våren. Kent Karlsson vidareutbildar figuranter på Degerfors bk. 

Lydnad – Nästa års tävling i juni är inlämnad till distriktet. 

Utställning - 

Drift – Filippus Fintling kommer så snart som möjligt sätta upp byggställning och byta vindskivor och vindskiveplåtar på stugan och uthuset. Nästa år behöver vi måla uthuset! 

Kök – 

SBK - 

Styrelse/Övrigt-. Allmänlydnadskurs med fem ekipage är igång med Ella Alfredsson som ledare 

 § 4:8 Nya frågor. Frågan kom upp från Kent Karlsson om att hyra t.ex. Fagerstahallen för träning i vinter. Vi beslutade att fyra heldagar 08.00 – 17.00 bokas av Kent Karlsson för klubbens räkning a´ 2700.  Man betalar en liten summa per gång själv och resterade del står klubben för. – Detta berör alla grenar förutom Agility som bokar hall för egen del på samma premisser. 

§ 4:9 Övriga frågor. 

-          Önskemål om aktiviteter 2023 och 2024 – Vision!

-          Förtjänsttecken – Pia Järnkvist tar tag i det. 

-          Föreläsningar – Olle Bernhardtz om hundens signaler och tecken. Januari-februari           2024 

-          Föreläsare om andra ämnen 

-          Skojtävling 

-          Träningstävlingar med coaching 

-          Åkgräsklipparen lämnas in på service på Hans Eriksson i Frövi av Kent Karlsson 

 § 4:10 Mötet avslutades av ordföranden.

 TF Sekreterare och ordförande Pia Järnkvist                      Justerare Kent Karlsson


                                  

 

 Protokoll medlemsmöte

med Lindesbergs Brukshundklubb 30/8 2023

 § 3:1 Mötets öppnande. Ordförande Pia Järnkvist öppnade mötet och för också protokoll då sekreteraren inte kunde delta. Vi är 16 medlemmar på mötet.

 § 3:2 Dagordning. Dagordningen godkändes.

 § 3:3 Protokolljusterare. Åsa Larsson valdes till justerare.

 § 3:4 Föregående protokoll. Pia Järnkvist läste upp det och det lades till handlingarna.

 § 3:5 Ekonomisk rapport. 249 038,60 på kontot

 § 3:6 Inkomna/utgående skrivelser.

 § 3:7 Rapporter:

Agility – Tävlingen 12-13/8 flöt på fint och gav ett rejält överskott. En fortsättning på nybörjarkursen kommer Carin Pettersson att hålla med samma deltagare.

Bruks (Sök, Spår och Rapport) -Viktor Karlsson är nu färdig tävlingsledare. Rapporttävlingen flöt på fint med ett hemmaekipage i lägre klass, Marie Sörensson med Tullarbackens Flicka som vann och blev uppflyttade. Tema SÖK 26-27/5 var lyckat med sju deltagare. Elitspår 20/8 med 34 anmälda och 10 till startmed två hemmaekipage. SM 25-27/8 blev lyckat. Rapporten som vi hade hand om gick på söndagen i Morskoga. De tävlande gillade vår bana. Informationskvällen om Specialsök den 2 augusti var informativ och rolig.

Appell- och Lägrekurs startade 29 augusti med åtta deltagare med Pia Järnkvist och Lena Hurtig som instruktörer. Tema Patrull ska byta datum. Tävlingsmöte om nästa års tävlingar den 31 augusti.

Rallylydnad – Sex hemmaekipage deltog i nybörjarklass i Morskoga varav Henrik Karlsson med Tullarbackens Fides (Fideliten) tog två kvalificerande resultat och Malin Saxin Hedberg med Mc Potter´s Creek´s CsokkirAly (Sokki) samt Elli Karlsson med Carlshill´s Helix tog varsitt kvalificerande resultat. I fortsättning deltog ett hemmaekipage. Tema Rallylydnad 10 augusti Nybörjare och Fortsättning och 14 augusti med Avancerad och Mästare med Maria Skoog som instruktör.

Nosework – Pia Gunnarsson är nu Certifierad Noseworkinstruktör och Auktoriserad Doftprovsdomare. Den 2 september är det doftprov på klubben. Den 23 september är det tävling TSM 1 på klubben. En intensivkurs 18 -20 augusti inför doftprovet med Pia Gunnarsson som instruktör med tre deltagare. Träningstävlingar och träningar fortlöper under hösten.

Rus (MH, MT) – Dubbel MH 9 september och 7 oktober. Collieklubben hyr banan 14 oktober.

Lydnad – Klubbmästare 2023 Karin Stenegård med Wachami´s Chipmunk (Chip)

Utställning -

Drift – Nya robotgräsklipparen är igång och det fungerar fint. Däremot finns fortfarande gräsytor som behöver klippas med åkgräsklipparen. Eftersom det nu är väldigt många som har koden till nyckelskåpet är det dags att byta kod. Christer Wretlund och Kent Karlsson ordnar det.

Kök –

SBK -

Styrelse/Övrigt- Valpkursstart 4 september och Allmänlydnadskurs start 9 oktober med Ella Alfredsson som ledare.

§ 3:8 Nya frågor.

-         Byta vindskivor och vindskiveplåtar på klubbstugan och lilla boden. Offert ligger på 32 000: - Filippus Fintling. Beslut på att godkänna offerten!

-         Skotträning varje söndag kl. 16.00 -17.00 De som samlas hjälps åt med träningen.

 § 3:9 Övriga frågor.

-          Önskemål om aktiviteter 2023 och 2024 – Vision! - Rallylydnadstävling Mästarklass

-          Funktionärer på tävling kan samlas i messingergrupper, t.ex. Spårläggare så vi har koll på att alla har kommit.

-          Henrik Karlsson köper skott (9mm patroner), vapenolja och rengöring till startpistolerna.

-          Hundpromenader 18 oktober med Olle Bernhardtz och Inga-Lill Svahn. 9 november med Kent Karlsson. 14 december med Gudrun Rosén Dahlberg. Samling vid Arenan kl. 18.00

-          Nästa medlemsmöte är 25 oktober kl. 19.00 Klubben bjuder på tacos som Elli och Kent Karlsson ordnar tillsammans med Malin Hernstigen och Åsa Larsson.

 § 3:10 Avslutning.     Ordförande tackar alla för ett trevligt möte och avslutar mötet.

 Sekreterare/Ordförande                           Justerare

                 Pia Järnkvist                                Åsa Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.