Protokoll för styrelsemöte i Lindesbergs Brukshundsklubb 29 Nov. -23
Närvarande: Ordförande: Pia Järnkvist
Vice ordförande: Agneta Guhrén
Sekreterare: Gunilla Viberg
Ledamot: Viktor Karlsson
Supleant: Anette Wiklund
Supleant: Emil Asserholt Lundin
Anmält förhinder: Ledamot: Åsa Larsson
Ledamot: Annika Saarenpää
Kassör: Maria Lindberg
§ 3:1 Ordförande öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.
§ 3:2 Dagordningen.
§ 3:3 Till protokolljusterare valdes förutom ordförande, Viktor Karlsson.
§ 3:4 Genomgång av föregående protokoll.
§ 3:5 Ekonomisk rapport. Närkedistriktet står för zoom-licensen. På kontot finns i
dag 219 515.10.
§ 3:6 Inkomna/utgående skrivelser. Studiefrämjandet ordnar föreläsningar och
utbildningar för t.ex. valberedningar och kassörer. De anordnar oxå
grundläggande cirkelledarutbildning vilken Pia Gunnarsson, Ella Alfredsson
och Carin Pettersson ska gå. SBK Närke anordnar KUL Klubbutbildningsledar
träff för lokalklubbarna 23 Mars. Där kommer Pia Järnkvist samt två
instruktörer delta. SBK Närke kommer även ha en instruktörsträff 26-27
oktober. SBK-tävling stänger 14-15 december för att migrera över allt till nya
systemet. FS inbjuder till extra kongress 16 december via zoom. Ny
generalsekreterare 2024 är Helene Öberg.
§ 3:7 Rapporter:
Agility- Har köpt in en del nya hinder och kommer att ordna blåbärstävlingar
2024 istället för officiella tävlingar.
Bruks- Söktävlingen gick galant, fyra hemmaekipage av 15 tävlande. Cia
Nordin blev distriktsmästare sök och tog CERT. Lena Hurtig blev uppflyttad
till elitklass.
Anna-Greta Nordstedt startar nybörjarkurs i Specialsök i Januari. Hon är klar
med utbildningen 10 december.
Rallylydnad- Pia Järnkvist håller nybörjarkurs våren 2024. Ev. hjälp av
Anette Viklund.
Nosework- Nästa träningstävling är i klubbstugan 17 december. Karin
Stenegård ansvarar. Pia Järnkvist anordnar ännu en i klubbstugan 6
Januari.
Rus (MH,MT) –
Lydnad –
Utställning -
Drift – Filippus Fintling kommer i vår om han inte hinner med vindskivorna
i höst. Åkgräsklipparen är inlämnad på service hos Hans Eriksson i Frövi. Åke
är inlämnad hos Stefans på service. Ny kod till nyckelskåpet vid ytterdörren
fås av ordföranden.
Kök -
SBK –
Styrelsen/Övrigt- Budget ska lämnas in för de olika sektionerna senast 10
december. Budget möte 13 december. Valberedningens förslag ligger på
hemsidan sedan 15 november.
§ 3:8 Nya frågor- Frysskåpet börjar ge upp. Pia Järnkvist hör med Elon. Även
spisen skulle behövas bytas ut. Vi kollar om det finns någon begagnad.
§ 3:9 Övriga frågor –
Städning av klubbstugan, Gunilla hör sej för om Sattelitgruppen åtar sej det
och i så fall till vilket pris. Vi ska ha arbetsdagar för reparationer och målning
på stuga och uthus.
Mer markduk och ev.grus ska mätas upp.
Glöggfest 9 december.
Nästa möte 13 december 18.00 Budget.
Fagerstahallen hyrs 16 december 08.00-17.00 för träning.
Hundpromenad 14 december.
Förtjänsttecken-Pia J kollar det till 13 december.
§ 3:10 Mötet avslutas
Sekreterare
…...........................................................
Gunilla Viberg
Ordförande
…............................................................
Pia Järnkvist
Justerare
…...............................................................
Viktor Karlsson


 

Protokoll för styrelsemöte i Lindesbergs Brukshundsklubb via zoom 20 sept.-23
Närvarande: Ordförande: Pia Järnkvist
Vice ordförande: Agneta Guhrén
Kassör: Maria Lindberg
Sekreterare: Gunilla Viberg
Ledamot: Viktor Karlsson
Supleant: Anette Wiklund
Anmält förhinder: Ledamot: Åsa Larsson
Ledamot: Annika Saarenpää
Supleant: Emil Asserholt Lundin

 

§ 2:1 Ordförande öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.
§ 2:2 Dagordningen.
§ 2:3 Till protokolljusterare valdes förutom ordförande Anette Viklund.
§ 2:4 Genomgång av föregående protokoll.
§ 2:5 Ekonomisk rapport. Elen 1052kr, betald i aug. Slamtömning 3394kr betald.
Ny toner 799kr betald. Kvar på kontot 251 646:60. Pia J. Har ansökt om rabatt
angående swish 20/9. Detta ska göras igen om 18 månader, altså mars -25.
När vi har tävlingar ska vi använda instruktionen för swish som Carin gjort
för att kassören ska slippa få så många verifikationer att bokföra. Även något
att tänka på när vi har kurser, m.m.
§ 2:6 Inkomna/utgående skrivelser. SBK – Pressmedelande om avgående
personal. Det blir en granskning av händelserna som förekommit. Läs mer på
brukshundsklubben.se.
§ 2:7 Rapporter:
Agility- Tävling 12-13 Augusti gick fint. Bra försäljning i köket. Tävlingen
gick plus. Alla var nöjda.
Bruks- SM är genomfört. Nästa års tävlingar är inlämnade till distriktet. En
patrulltävling är tillagd 26 maj. Utbildningsdag för distriktets instruktörer i
rapport kommer anordnas våren -24.
Anna-Greta Nordstedt har påbörjat utbildningen till specialsöksinstruktör.

 

Rallylydnad- En prova på-dag ska ordnas och Tema Rallylydnad väntar på
nya datum. Nästa års tävlingar är inlämnade till centrala SBK. 1 April och
30 Juli. Allt klart, förutom en domare på var tävling.
Vi letar efter en kursledare i Avancerad och Mästerklass.
Nosework- Tävling med 50 deltagare Lördag 23 September. Där är Pia
Gunnarsson tävlingsledare med stöd av Åsa Larsson. Om Pia blir godkänd är
hon klar som tävlingsledare.
Rus (MH,MT) – MH:t 9 september gick galant. Även en 7 Oktober är
planerad. Kent Karlsson håller en figurant utbildning 23-24 i Degerfors.
Collieklubben lånar klubbstugan och MH-banan 14 Okt.
Lydnad – Nästa års tävling är inlämnad till distiktet.
Utställning -
Drift – Toaletterna är tömda. Päronen behöver krattas upp och fraktas bort.
Det behöver klippas gräs där inte robotarna klipper.
Filippus Fintling kommer så snart som möjligt sätta upp byggställning och
byta vindskivorna och plåtar på stugan och uthuset.
Kök -
SBK – Stor turbulens då sex personer avgår från sina poster
Styrelsen/Övrigt- Valpkurs är igång med fem deltagare och allmänlydnads-
kursen är också fulltecknad. Där har vi även reserver.

 

§ 2:8 Nya frågor- Anna-Greta önskar milersättning för sin utbildning till
specialsöksinstruktör. Det går på ca. 5000kr. Hon får då hålla ytterligare en
kurs plus de fyra som var bestämt från början.
§ 2:9 Övriga frågor – Städdag 11 Oktober från 16.00.
Pia frågar Annika S om lampor till toaletten. Nycken till toan finns i
nyckelskåpet.
§ 2:10 Mötet avslutas

 

Sekreterare

 

..............................................................
Gunilla Viberg

 

Ordförande

 

...............................................................
Pia Järnkvist
Justerare

 

..................................................................
Anette Wiklund

 

               Protokoll från 2015               

Styrelsemöte  16/3

Styrelsemöte 29/4

Styrelsemöte 26/5

Styrelsemöte 22/6

Styrelsemöte 17/8

Styrelsemöte 15/9

Styrelsemöte 26/10

 

Medlemsmöten 2015

Årsmötesprotokoll 

Medlemsmöte 8/4

Medlemsmöte 10/6

Medlemsmöte 14/10

 

Protokoll 2022

                                   Årsmötesprotokoll 2022-02-12

                                   Medlemsmöte 2022-03-16

                                   Medlemsmöte 2022-05-18

                                   Medlemsmöte 2022-10-19

 

                                    Styrelsemöte 2022-04-13

                                    Styrelsemöte 2022-06-15

                                     Styrelsemöte 2022-09-14

                                                 Styrelsemöte 2022-11-16

                                            Protokoll 2021

                                          Medlemsmöte 2021-03-31

                                          Medlemsmöte 2021-08-25

                                          Medlemsmöte 2021-10-27

                                         Styrelsemöte    2021-02-13

                                         Styrelsemöte   2021-03-22

                                         Styrelsemöte  2021-04-28

                                         Styrelsemöte  2021-05-19

                                         Styrelsemöte  2021-06-21

                                         Styrelsemöte  2021-11-17