Träna gärna på vår klubb även om du inte är medlem men ta hänsyn till tävlingar, kurser och träningar! Ska du träna flera gånger per år, lös då medlemsskap!

 

Gå till www.brukshundklubben.se för att se policydokument som gäller på alla brukshundklubbar:

Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Etisk policy vid prov & tävling

Policy gällande kränkande särbehandling och trakasserier

Policy för medlemskultur

Policy gällande alkohol och droger

Kommunikationspolicy