Kontaktlista för styrelseledamöter och sektoransvariga 2019

Klicka på namnen För E-post!

 

Ordförande Pia Järnkvist                                                                            070-5349323
Vice ordförande

Malin Krook

 

   070-7263072
Sekreterare Agneta Guhrén   070-2779794
Kassör Maria Lindberg   070-3100265
Ledamot Petra Funck   070-5464824
Ledamot  Annika Saarenpää    073-6972775
Ledamot Åsa Larsson
   070-6309544
Suppleant Anette Wiklund    070-3432350
Suppleant Kent Karlsson    070-3734627
       
Revisorer Lars-Olof Nyberg   070-6747650
   Åsa Gehrman   076-8488610
Revisorsuppleanter  Kristina Blix    
       
Valberedning Malin Johansson  Sammankallande  070-5703079
  Carin Pettersson    0581-12348
  Gunnel Rikse    070-6590817
       
Hemsideredaktör      
 Hemsideansvarig  Lars Funck    076-7813397
       
Distriktsombud Henrik Karlsson   070-5703079
       
       
Utbildningssektorn Susanne Johansson   072-7300490
  Ellie Karlsson   070-5261472
       
Tjänstehundombud  Mikael Gilljam    072-2199199
       
Tävlingssektorn Pia Järnkvist   070-5349323
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson
  070-5703079
       
 RUS Mentalitet Stellan Guhrén   0581-15501
       
  Marie Sörensson   0581-630081
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson   070-5703079
       
Köket inköpsansvarig Vakant    
       
Ungdomssektorn

vilande

   
       
Agilitysektorn      
Sammankallande Carin Pettersson carin.pettersson@outlook.com 073-0531960
  Ellinor Sandin sandinellinor@gmail.com 073-0274627
  Maria Lindberg
marialindberg43@hotmail.com 070-3100265
  Annika Saarenpää  annikasaarenpaa@hotmail.com 073-6972775
  Anne Samuelsson  ansa07@me.com 070-4396660 
       
Stugfogdar Vakant    
       
Kontaktpersoner till avelsföreningar
Dobermann Malin Johansson   070-5703079
Riesenschnauzer Stellan Guhrén   070-663 61 40
Schäfer Ingrid Hansson   0581-101 94
Collie Ingmarie Toftler   0581-300 10