Kontaktlista för styrelseledamöter och sektoransvariga 2023

Klicka på namnen För E-post!

 

Vice ordförande

Agneta Guhrén

 guhren@telia.com  070-2779794
Sekreterare Gunilla Viberg  gunilla.viberg61@gmail.com 070-6503165
Kassör Maria Lindberg   070-3100265
Ledamot Viktor Karlsson    
Ledamot  Annika Saarenpää    073-6972775
Ledamot Åsa Larsson
   070-6309544
Suppleant Anette Wiklund    070-3432350
Suppleant Emil Asserholt Lundin    
       
Revisorer Lars-Olof Nyberg   070-6747650
   Åsa Gehrman   076-8488610
Revisorsuppleanter  Kristina Blix    
Valberedning Malin Johansson    070-5703079
  Mathilda Persson    070-6291029
  Malin Krook    070-7263072
       
Hemsideredaktör      
Hemsideansvarig      
       
Distriktsombud Henrik Karlsson   070-5703079
       
Utbildningssektorn Pia Järnkvist  pia.jarnkvist66@gmail.com 070-5349323
       
Tjänstehundombud  Mikael Gilljam    072-2199199
       

Tävlingssektorn

Bruks och lydnad

Pia Järkvist   070-5349323
  Henrik Karlsson   0581-630081
  Malin Johansson
  070-5703079
   Viktor Karlsson    072-5209614
  Mathilda Persson   070-6291029

 RUS Mentalitet

s.k. Kent Karlsson  kentkarlsson1964@gmail.com 070-3734627
  Malin Johansson    070-5703079
  Marie Sörensson   0581-630081
  Henrik Karlsson   0581-630081
       
Köket inköpsansvarig Weronica Norbäck    070-2011978
Ungdomssektorn

Mathilda Persson

   070-6291029
  Ella Alfredsson     076-6477328
Agilitysektorn  s.k Carin Pettersson carin.pettersson@outlook.com 073-0531960
  Ellinor Sandin sandinellinor@gmail.com 073-0274627
  Maria Lindberg
marialindberg43@hotmail.com 070-3100265
  Annika Saarenpää  annikasaarenpaa@hotmail.com 073-6972775
  Anne Samuelsson  ansa07@me.com 070-4396660 
       
Stugfogdar Vakant    
Rallylydnad

 s.k. Anette Wiklund

  070-3432350
  Åsa Larsson   070-6309544
  Weronica Norbäck   070-2011978
  Inga-Lill Svahn    
       
Nosework

s.k. Pia Gunnarsson

  076-8451310
  Gudrun Rosén Dahlberg   070-6872493
  Gunilla Viberg   070-6503165
  Nina Geschwind   070-6240894
Kontaktpersoner till avelsföreningar
Dobermann Malin Johansson   070-5703079
Riesenschnauzer Stellan Guhrén   070-663 61 40
Schäfer      
Collie Ingmarie Toftler   0581-300 10
Rottweiler Anna-Greta Nordstedt    070-455 64 00