Protokoll från medlemsmöte Lindesbergs bk 23/8 2017 kl 19,00

 

Antal närvarande var 10 st

 

§ 3:1 Ordförande öppnar mötet och hälsar oss välkomna.

§3:2 Dagordningen godkänns.

§ 3:3 Till Protokolljusterare valdes Lars Funk.

§ 3:4 Föregående protokoll läses igenom och godkänns.

§ 3:5 Ekonomisk rapport: Klubbens ekonomi är för tillfället god: Kassan 1,674,00 kr

                      Bankgiro: 166 025,54 och totalt då 167 699,54

§ 3:6 Skrivelser, inkomna:  Hallsbergs bk skall ha en utbildning Grundmodul

                                            En inbjudan från Örebro bk´s 70 års jubileum den 16/9 2017.

§ 3:7 Rapporter:

                      Styrelsen: inget att rapportera.

                      Tävling: Elitspåret gick fint att genomföra, totalt så genomförde fem stycken tävlingen.

                                            Kommande tävlingar/prov: Lydnad 24/9, Appellspår 1/10 och söktävling 5/11.

                      RUS: Ett antal MH och MT är kvar under hösten: 17/9, 30/9, 21-22/10, 28-29/10

                      och slutligen 11/11. Saknas fortfarande lite figuranter men man hoppas att det löser sig.

                      Pethra Funk är intresserad och två st till har visat intresse.

                      Per Jensen kommer den 28/1 2018 och. En föreläsning om ”varför gör hunden så”

                      Utställning: 23 september, u 20 stycken anmälda.Doggy ska tillfrågas om sponsring då

                      Royal Canin och Mera Dog har tackat nej. Stellan Guhren tar den kontakten. Plats är ännu ej                       klart,Lars Funk kollar om vi kan få vara vid ishallen. Sedan behövs det hjälp till insläppet

                      och parkering.

                      Agility: Ingen rapport.

                      Stugfogdarna: Ett kodat nyckelskåp är uppsatt vid ytterdörrren, en kod behövs för att få

                       tillgång nyckeln. Ansvarig kontakt är Christer Wretlund.

                      Utbildning: Full fart med kurserna, Rally fortsättning blev tyvärr inte av då det var dåligt

                       med anmälningar, valpkurs saknas för tillfället. Hundpromenaderna fortsätter den första

                       torsdagen i månaden.

§ 3:8 Nya frågor: Två stycken offerter är intagna för robotgräsklippare. Mötet godkänner styrelsen

                      att köpa in en till klubben. 

§ 3:9 Övriga frågor:Klubben saknar ett järnspett. När vi är på klubben så ta en sväng runt husen

                      och kolla fönster och dörrar.

§ 3:10 Orföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

 

 

Ordf. Malin Johansson                             Sekr. Elli Hammarström                           Justerare Lars Funk

 

 

------------------------------------         -----------------------------------          -------------------------