Protokoll nr 1 fört vid medlemsmötet Lindesbergs brukshundklubb

 den 29/3 2017

 

Antal medlemmar närvarande 13 st.

 

§ 1:1 Orförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§ 1:2 Dagordningen godkändes

 

§ 1:3 Till protokolljusterare valdes Kent Karlsson.

 

§ 1:4 Föregående protokoll fanns för dagen  inte på plats och kunde därför inte läsas upp.

 

§ 1:5 Ekonomisk rapport 120 067,24 totalt i kassa/bank.

 

§ 1:6 Inkomna skrivelser:

                                            Inbjudan till kongressen 2018,

                                            SKK inbjudan till utbildning av Föreningsteknik: ordförande, sekreterare och kassör

                                            Inbjudan till kurs: Allmänlydnad steg 2 problemhund

 

§ 1:7 Rapporter

                      Styrelsen:

                                            Det finns nu ingen ansvarig för köket däremot så finns en inköpsansvarig: Petra Funk

                                            Vill man ha något speciellt inhandlat till någon aktivitet så kontaktar man Petra en

                                            vecka innan så att hon har tid på sig att handla. Det vanliga ”basutbudet” kommer att

                                            finnas på klubben. Se lista i klubbköket.

 

                      Tävlingssektor

                                            Rallylydnadstävling Nybörjare är det  förmiddag och eftermiddag i Morskoga (hos

                                            Olle och IngaLill)               

                                            Domare är Maria Skog och Marketta Mokko.

 

                                            Månadstävlingen byter lite skepnad och dag till att kallas ”Träna för tävling”

                                            och flyttas till torsdagar. Detta för att månadstävlingarna har haft dåligt med

                                            deltagare, ett försök till att få lite flera deltagare. Tävlingsmomentet för/i klubben

                                            försvinner då. Men tre moment med tävlingsmässig bedömning.

                                            Datum är satta till: 20/4, 18/5, 15/6.

                                            Här är även andra klubbar välkomna att anmäla sig,

                                            20 kr för klubbmedlemmar och 50 kr för utomstående medlemmar.

                                            Nytt blir att vår och höst så kommer så kommer det att bli tävlingsträning med hela

                                            lydnadsprogrammet i den klass man är. Inga utomstående klubbmedlemmar får

                                            anmäla sig till dessa två träningar. Vårens datum planeras till 1/5, återkommer

                                            om höstens datum.

 

                                            Nästa års tävlingar är inskickade till SBK.

                      RUS

                                            Två stycken MH är bokade av Dobermannklubben den 8-9/4.

                                            Även MH-MT 22-23/4 är bokade av Dobermannklubben.

                                            En Rottweileruppfödare har bokat MH-MT den 10-11/6.

 

                      Utställning

                                            Höstens utställning är den 23/9, plats inte klart i dagsläget men två domare är klara.

                                            Det blir Roland Fors och Gunilla Skallman

 

                      Agility

                                            Det har varit vinterträning i Kungsörs hundarena, vilket har varit jättebra.

                                            Två stycken kurser går under våren.

                                            Klubbens tävling är 25-26/7. Nya regler får den 1/7 gör att  hinderparken

                                            behöver uppgraderas och det finns planerat i budget.

 

                      Stugfogdar

                                            Utemöblerna är inställda i garaget för att bli inoljade, rengjorda har de redan blivit.

                                            Traktorklipparen skall köras iväg för att bli servad.

                                            Agilityplanens ena dike behöver ses över så att flödet blir ok.

 

                      Utbildning

                                            Olle och IngaLill avgår och Kent Karlsson tar vid. Kent planerar ett  möte för 

                                            höstens utbildningar/kurser, datum kommer.

 

                                            Deltagarlistor för vårens kurser läggs i utbildningsfacket på sekretariatet.

 

                                            Klubben kommer att ha en prao-elev vecka 13-20, Amanda Eriksson, Kvinnersta

                                            gymnasiet. Hon vill se/lära hur en instruktör jobbar.

 

§ 1:8 Nya frågor: Inga

 

§1:9 Övriga frågor

                                            Linde Dagen den 10 maj 16,00-20,00

                                            Vi kommer att visa lite från vår verksamhet t.ex.

                                            Rallylydnad: Pia Järnkvist

                                            Näsarbete: Elli Hammarström

                                            Agilityn lämnar besked vecka 15 om de kan vara med.

                                           

                                            Det finns önskemål om en NoseWork kurs. Utbildnings sektorn kollar upp det.

 

                                            Den 5-6/8 så har klubben planerat en tränings/lägerhelg. Information om hur

                                            man anmäler sig kommer  på hemsidan inom kort.

 

                                            Stellan Guhren uppvaktas med blommor och present från klubben då han har

                                             fyllt 70 år. Stellan bjöd på fika med tårta.

 

                                            Bernt Eriksson har hälsat på Lennart Åhlander som är på Grönbodahemmet

                                            med en chokladask från klubben. Han blev väldigt glad för det och hälsar till alla.

 

§ 1:10            Ordförande avslutar mötet

 

 

Ordf. Malin Johansson       Sekr. Elli Hammarström         Justerare Kent Karlsson

 

_________________                               __________________        _____________________