Protokoll nr 2 fört vid medlemsmötet Lindesbergs bk den 17/5 2017

 

Antal medlemmar som närvarade var 8st.

 

§2:1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

§2:2 Dagordningen godkändes.

 

§2:3 Till protokolljusterare valdes Petra Funk.

 

§2:4 Föregående protokoll läses o godkänns.

 

§2:5 Ekonomisk rapport 1 674 kr i kassan och 128 347,54 kr på kontot. Kommande utgifter fakturor 

          14 200

 

§2:6 Inga skrivelser har kommit in.

 

§ 2:7 Rapporter:

                      Styrelsen:

                                            Har köpt in två stycken beachflaggor med tillhörande stödben, blå botten och gul text

                                             (Lindesbergs brukshundklubb) att användas vid aktiviteter och tävlingar.

                                            Vi representerade klubben på Linde Dagen. Det visades upp agility och rallylydnad.

                                            Vi för en diskussion om att införskaffa en handikapp anpassad toalett, en

                                             förbränningstoa. Lindeskolans byggprogram är tillfrågade och kan/vill bygga en

                                             friggebod till nämnda toa.

                      Tävling:

                                            Högre klass spår gick bra, fem stycken blev uppflyttade.

                                            Appell spåret gick också bra, fyra st uppflyttade.

                                            Elli Hammarström med Mascot fick titeln RLD N för sina två godkända rundor i

                                             rallylydnad på annandag påsk. (hade ett godkänt resultat innan)

                                            Henrik Karlsson och Aimé blev godkända i lägre klass spår i Hedemora.

                      RUS:

                                            Klubben har haft två MH och två MT i april/maj, Fler MH/MT är på gång                                                under sommar/höst.

                      Utställning:

                                      Domare klara till september utställningen: Roland Fors och Gunilla Skallman.

                                            Inte helt klart vart vi skall vara och vi kommer att fråga Lindesbergs IK om                                             de vill hahand om fikat.

                      Agility: inget

                      Stugfogdar:

                                            Almenacka finns för att anteckna sig för gräsklippning. Gräsklipparen är                                                  nyservad.Ny lathund till skötsel skall skrivas.

                      Utbildning:

                                            Kurser som är på gång till hösten:

                                            Aktiveringskurs

                                            NoseWork kurs dag/kväll

                                            Nosework till hösten

                                            Valpkurs

                                            Tävlingslydnadskurs heldag helg

                                            Spårkurs

                                            Onsdagsvärdar:  lista är på gång, kommer när alla är tillfrågade.Uppehåll                                                till eftersommaren.

§ 2:8 Nya frågor: Inga

§ 2:9 Övriga frågor

                                            När vi får kallelse till Distriktets möten så är det önskvärt att vi har                                                          styrelse/medlemsmöte innan så vi har chansen att säga vår mening till                                                    Distriktets möte.

                                            Förbundsstyrelsen (SBK) förnyas med fler unga i styrelsen. Det har                                                         försvunnit/hoppat av många med stor hunderfarenhet. MT frågor och

                                            organisationsförändring har gjort att många tröttnat.

                                            Höjning av medlemsavgift på 20kr kommer.

                                            Ny logga (SBK) är införd nu utan kedja och ny hundbild.

                                            Anna Haeggblom/Bjellå oroas över att ”brukset” tappar tävlande. Vi                                                       behöver lobba mer för brukstävlandet och göra reklam för det.

                                            Laxå BK läggs ner från och med nu. Marken och stugan är ute till                                                           försäljningäven visst material.

                                            Dispenser behövs för att få träna ”lös” hund i skog och mark för kurs och                                                träning.

                                            Ett utskrivet bevis för instruktörer att visa upp vid påkommen anledning.

§2:10 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

 

 

Ordf. Malin Johansson           Sekr. Elli Hammarström          Justerare Petra Funk

 

__________________          ____________________              __________________